citat erik johansson

JÄRBOSOLDATEN SOM FICK VÄLJA MELLAN MAT OCH BRÄNNVIN

 

Under 1808 - 1809 krigade Sverige mot Ryssland. Vi fick hjälp av Storbritannien men trots detta förlorade Sverige kriget. Freden som slöts blev den hårdaste freden som Sverige tvingats gå med på. Vi förlorar Finland som hört till Sverige i 600 år. Nu hamnar Finland istället under ryskt styre.

En av soldaterna från våra trakter som deltog i kriget var den fyrtiotvåårige Per Lärk som bodde på soldatstommen i Skällsäter, Järbo. Han berättade följande om hur det gick till när kriget slutat. Då skulle de svenska överlevande soldaterna marschera hem till Sverige igen efter den stora förlusten. Det var mycket kallt och soldaterna gick bland annat över den frusna Bottenviken. Innan man lämnade finsk mark fick de svenska soldaterna välja om man ville få med sig mat eller brännvin. Lärk valde brännvin och det var, enligt honom själv, helt rätt val. Eftersom maten frös i kylan stupade soldaterna som valt mat. Soldaterna som valt brännvin klarade sig dock över till svenska sidan och överlevde.