citat olof hagner

Erik pratar om religiös intolerans.

 

Erik klagade över att det var så mycket att göra i skogen efter den oreda som stormen i december ställt till med. Även jag måste lämna allt annat för att bli skogsarbetare på heltid.

- I går var det klart väder och solen värmde så skönt. Jag satte mig på en stubbe i solen och det var så behagligt att jag satt där länge, sa han.

 Klockan var sju på morgonen och vi var båda på väg ut till arbetet i skogen.

 - Medan jag satt där började jag tänka på vad jag läste kvällen innan.

 - Bli inte för långrandig, arbetet i skogen kallar, sa jag.

- Nej, det är snart avklarat. Jag läste om Epikuros tre bevarade brev som handlar om moral. Han var materialist och utgick från världen och kosmos, från sådant som kunde observeras i verkligheten. Han befolkade inte himlen med diverse andliga väsen, såsom änglar, keruber och paradisiska varelser. Enligt Diogenes Laertius skrev han cirka trehundra böcker. Vart har alla dessa tagit vägen? Hans skola var livaktig på 200-talet och 300-talet efter Kristus samtidigt som kristendomen utvecklades och stärkte sin ställning med hjälp av Konstantin den store som gjorde kristendomen till statsreligion. En materialistisk världsåskådning blev, kan jag tänka mig, en besvärlig konkurrent om själarna. På den här tiden härjade den kristna intoleransen svårt gentemot oliktänkande utifrån sin politiska maktposition. Ännu värre blev förföljelserna under efterträdaren Theodosios tid. Tempel förstördes och skrifter brändes. De intoleranta kyrkofäderna såg nog till att Epikuros skrifter försvann i lågorna. Där hejdades den välfärdsutveckling som inte tog fart igen förrän på 1700-talet när religionens makt över själarna minskade med hjälp av Voltaires och Diderots skrifter. Befrielsen gick långsamt men fortsatte under hela 1800-talet då den tekniska utvecklingen tog fart och därmed välstånd och minskning av fattigdom. Under 1900-talet har kyrkans och religionens betydelse minskat därhän att den blivit utan betydelse för samhällsutvecklingen.

- Du menar alltså, sa jag, att vårt moderna välstånd hänger samman med religionens minskade inflytande?

- Ja, på något sätt har tanken befriats så att den inte längre löper i religiösa banor. Denna frigörelse är ett stort steg i mänsklighetens historia. Början gjordes av Epikuros och andra under Antiken men kvävdes i sin fortsatta befrielse av kyrkofäderna.

Det blev tyst en stund därpå sa han: -Nu gå vi till vindfällena. Kroppen behöver hårt arbete!